Notícies

Gran Jornada de presentació dels Programes FCT 2013 amb la presència de més de 150 Directors Tècnics de tot el territori Català!

Aquest matí el Tennis Museum de la FCT ha acollit més de 150 Directors/es Tècnics/ques de totes les províncies del tennis català que han assistit a la presentació dels nous programes esportius que la FCT vol implantar al territori durant la temporada 2013. Continuant amb la nova filosofia esportiva, la jornada ha estat dissenyada per aconseguir dos grans objectius, d’una banda presentar els nous projectes per al 2013 i  per una altra, entrar a debatre tant els nous programes com les  noves idees i propostes que els Directors/es han aportat.  El resultat ha estat excel·lent i la sensació de treball en equip entre els Clubs i FCT ja és una realitat, tal i com ha quedat demostrada en la segona part de l’acte.

A nivell de Delegacions FCT, els directors provincials FCT  han posat a disposició dels clubs de les seves respectives províncies els vehicles FCT per tal de facilitar als Director/es que puguin assistir a la jornada,  fet que ha comportat la presència d’un gran nombre de clubs de Tarragona, Lleida i Girona.

Les prioritats marcades pel 2013 posen de manifest la intenció i compromís per part de la FCT de que tots els nous programes estiguin orientats a donar suport als Clubs i Escoles de Tennis. Properament donarem informació més detallada al voltant dels nous programes, no obstant els presentats durant la jornada han estat els següents:

1) Nou Programa de Tennis Base, anomenat SUPERTENNIS.

2) Nou Programa de Recerca, Detecció i Seguiment RDS.

3) Nou Pla de Formació de la FCT

4) Mètode del Tennis Català MTC.

5) Nou Programa de Tennis Escolar

6) Nous Formats de Competició

Al torn de debat s’han recollit noves idees i suggeriments envers als nous formats de competició, tractant-se propostes relacionades amb els Campionats de Catalunya per equips, així com del  Campionat de Catalunya Comarcal.

Des de la FCT volem agrair a tots els assistents la seva presència i participació a l’acte. Estem molt satisfets del desenvolupament i  de les conclusions  estretes del mateix. El Nou Projecte Esportiu és un projecte molt il·lusionador  i integrador,  és l’impuls que el tennis català necessita i junts ho farem possible!

Share