Notícies

Gestió Econòmica d'Entitats Esportives

El Màster i Postgraus van adreçats a totes aquelles persones que treballen en la gestió d’aquestes entitats, així com a aquells que s’hi vulguin dedicar en el futur. Els estudiants consolidaran coneixements i experiències, a la vegada que n’adquiriran de nous, de manera que els facilitarà l’anàlisi de problemes, la presa de decisions i les actuacions futures en els àmbits de responsabilitat i direcció.
L’any 1992 va sortir la primera promoció del curs d’extensió universitària que donava resposta a la creixent demanda de formació i actualització per a professionals de l’esport. Aquest objectiu continua sent, en l’actualitat, la nostra principal preocupació. El curs 1995-96, es va crear el títol de postgrau, per adequar-nos a la demanda del mercat dins de la professionalització del sector esportiu. L’any 2000, en transformar la titulació en el Màster de dos anys que actualment s’atorga als estudiants. El curs 2012-13, el Màster en Gestió Econòmica d’Entitats Esportives ha adaptat el seu programa a la filosofia de l’Espai Europeu d’Educació Superior (EEES). L’any 2015 es completa el curs amb una oferta específica d’organització d’esdeveniments esportius.
Per a més informació http://www.ub.edu/mastergeed/geed.
GESTIÓ ECONÒMICA D’ENTITATS ESPORTIVES
Share