Notícies

Francesc Orriols contacta amb els afeccionats a twitter

Com un pas més en la vocació comunicativa de l’actual Junta Directiva de la Federació Catalana de Tennis i en compliment del desig d’oferir una federació cada dia més propera, el seu president Francesc Orriols, ha obert un compte de twitter.

Aprofitant les possibilitats que ofereixen les noves tecnologies i amb la idea de ser present a les xarxes socials, Orriols ofereix un vehicle de comunicació directe a tots els que vulguin seguir-lo a l’adreça:

                                    forriolsFCT

Mitjançant aquest seguiment estareu perfectament informats del seu dia a dia i podreu fer-li arribar les vostres opinions i les vostres inquietuds.

Francesc Orriols, President de la Federació Catalana de Tennis.

Share