Notícies

Es convoca un nou Curs de Monitor – Nivell 1 ( Octubre ) Barcelona

Inscripció  i  pagament de la prova d’accés: fins el 26 de setembre de 2016

Per més informació:

INFORMACIÓ DEL CURS:   (Clica)

INSCRIPCIÓ A LA PROVA D’ACCÉS  (A la FCT):   (Clica)

INSCRIPCIÓ AL BLOC ESPECÍFIC  i  AL BLOC DE PRÀCTIQUES   (A la FCT  una vegada superada la Prova d’ Accés):   (Clica)

INSCRIPCIÓ AL BLOC COMÚ   (A gestionar amb l’Escola Catalana de l’Esport- ECE):   (Clica)

MOLT IMPORTANT:

La FCT haurà de lliurar la documentació  a l’Escola Catalana de l’Esport (Generalitat de Catalunya) amb els següents requeriments:

  • La fotocopia del DNI ha d’estar compulsada*
  • La fotocopia dels estudis ha d’estar compulsada*
  • El full d’inscripció ha de ser original i amb la signatura i la data.
  • La llicència federativa l’heu de descarregar del web de la FCT
  • 1 foto carnet

*La compulsa és el resultat d’una operació que permet constatar que la fotocòpia d’un document és exactament igual a l’original.

Per tant no s’acceptarà documentació per email ni fotocopies.

Ens hauríeu de fer arribar la documentació de forma presencial o bé per correu certificat a la següent adreça: Passeig Vall Hebron 196, Barcelona 08035.  A l’atenció de l’Àrea de Docència.

Es tracta d’un curs oficial amb validesa acadèmica amb l’Escola Catalana de l’Esport, i els procediments són molt estrictes i supervisats en tot moment per l’ECE.

Share