Notícies

Es convoca un nou Curs de Monitor- Nivell 1 al Club Sicoris (Lleida)

Fins el dia 4 d’Abril de 2016 a les 15h estan obertes les inscripcions.

Per més informació:

Informació 

Inscripció Prova Accés

Inscripció (Una vegada superada la Prova Accés)

MOLT IMPORTANT:

La FCT haurà de lliurar la documentació  a l’Escola Catalana de l’Esport (Generalitat de Catalunya) amb els següents requeriments:

  • La fotocopia del DNI ha d’estar compulsada*
  • La fotocopia dels estudis ha d’estar compulsada*
  • El full d’inscripció ha de ser original i amb la signatura i la data.
  • La llicència federativa l’heu de descarregar del web de la FCT
  • 1 foto carnet

*La compulsa és el resultat d’una operació que permet constatar que la fotocòpia d’un document és exactament igual a l’original. Per tant no s’acceptarà documentació per email ni fotocopies. Ens hauríeu de fer arribar la documentació de forma presencial o bé per correu certificat a la següent adreça: Passeig Vall Hebron 196, Barcelona 08035.  A l’atenció de l’Àrea de Docència. Es tracta d’un curs oficial amb validesa acadèmica amb l’Escola Catalana de l’Esport, i els procediments són molt estrictes i supervisats en tot moment per l’ECE.

Share