Notícies

Eleccions a President i Junta Directiva de la FCT

L’Assemblea General Ordinària de la Federació Catalana de Tennis celebrada el passat dilluns dia 12 de desembre va aprovar la convocatòria d’eleccions a President i Junta Directiva de la Federació i de les Representacions Territorials.

Les eleccions tindran lloc el proper dilluns dia 23 de gener de 2012 de 13 a 19 hores a la seu central de la Federació i a les diferents Representacions Territorials.

Les persones interessades a encapçalar una candidatura han de sol·licitar a la Junta Electoral les paperetes de suport indicant el nom i dos cognoms del candidat, l’àmbit de la candidatura (President de la FCT o President de la Representació Territorial corresponent) i, en el seu cas, persona autoritzada a recollir les paperetes si no és el titular.

La petició de paperetes de suport es pot fer mitjançant correu electrònic dirigit a secretaria@fctennis.cat o presencialment a la seu central de la Federació (Passeig de la Vall d’Hebron, 196 de Barcelona). La Junta Electoral posarà a disposició dels candidats les paperetes en un termini màxim de 24 hores des de la seva petició.

A l’apartat FCT/Eleccions 2012 d’aquest web trobareu tota la informació relacionada amb el procés electoral

Share