Notícies

ELECCIONS 2016 RFET

El proper dissabte 11 juny, es realitzen les votacions per elegir als membres de l’Assemblea General de la Reial Federació Espanyola de Tennis.  

Tots aquells amb dret a vot, podran fer-ho a la seu de la Federació Catalana de Tennis de 10.00h a 17.00h. Recordeu la importància d’exercir aquest dret, donat que en sortiran els representants del Tennis Català a l’Assemblea General de la Reial Federació  Espanyola de Tennis.

Formen part de l’Assemblea 13 clubs catalans i 12 esportistes. En el que a Clubs es refereix, no hi ha eleccions donat que el nombre de candidats coincideix amb el de places a cobrir.

S’escolliran també 16 tècnics i 9 àrbitres d’arreu de l’Estat, entre els quals es troben diversos candidats catalans.

Per tant, els cridats a votar són: esportistes, tècnics i àrbitres.

Els  Clubs no han de votar.  

 

Eleccions RFET

Seu votacions

Federació Catalana de Tennis

Passeig de la Vall d’Hebron  196

Barcelona

Horari

10.00h / 17.00h

Share