Notícies

Publicació article sobre formació de tècnics i competències del tècnic/a de tennis

En el número 12 de la revista e-Coach, publicació tècnica de l’Àrea de Docència e Investigación de la RFET del passat mes de desembre de 2011, s’ha publicat un article sobre el context actual de la formació de tècnics esportius per part de les Federacions Esportives Nacionals i les Federacions Territorials.

L’article fa referència també al marc normatiu que regula les formacions de tècnics i tècniques esportius i les competències professionals que hauria de tenir el tècnic/a de tennis.

L’article ha estat elaborat pels responsables de les Àrees de Docència i Recerca de les Federacions Espanyola i Catalana de Tennis.

Descarrega´t l’article complet: Formació de tècnics i competències professionals del tècnic/a de Tennis

Share