Notícies

Publicació article "Educació en valors a les etapes de formació en el tennis"

S’acaba de publicar al darrer número de la revista E-Coach, (Revista Electrònica del Tècnic de Tennis de la RFET) l’article “Educació en valors a les etapes de formació en el Tennis” elaborat per l’equip de l’Àrea de Docència i Recerca de la FCT.

En aquest article es fa una reflexió sobre els principals agents implicats en la iniciació al tennis i com establir pautes i orientacions per a tots ells destacant la importància del procés d’iniciació esportiva a l’esport del tennis i la importància i rellevància d’una bona introducció de la competició de caire formatiu a les primeres etapes.

Descarrega l’article: Educación en valores en las etapas de formación al tenis

Share