Notícies

Nota informativa del Consell Català de l'Esport sobre la convocatòria de cursos de Tennis en Període Transitori

NOTA INFORMATIVA

NOVES CONVOCATÒRIES DE CURSOS EN PERÍODE TRANSITORI

Actualment s’ha modificat per part del “Ministerio de la Presidencia – Consejo Superior de Deportes”, el Decret que regula la formació dels tècnics de l’esport de les modalitats que es troben en període transitori.
Aquesta nova normativa modifica els agents responsables i les seves competències, així com l’estructura formativa, les assignatures i les hores.
Un dels canvis implantats és que el “Ministerio de la Presidencia – Consejo Superior de Deportes” ha de publicar en el “Boletin Oficial del Estado” el pla formatiu de la modalitat en període transitori per tal de poder oferir cursos.
A data d’avui s’han publicat 14 plans formatius del total de 48 modalitats que són necessàries per Catalunya. Per aquest motiu l’Escola Catalana de l’Esport no pot autoritzar ni organitzar la realització de cursos en període transitori a Catalunya. Un cop aquests plans formatius s’hagin publicat, s’ha d’establir a Catalunya el procediment i els terminis per la realització o autorització de cursos per a les modalitats en període transitori.
Per aquest motiu us informem que fins que no disposem de totes les eines per planificar, organitzar i autoritzar els cursos no estem en disposició de poder-ho fer, ja que si ho féssim, actuaríem de manera irresponsable, ja que no tindríem el reconeixement oficial de la formació realitzada en període transitori.
Cal que aneu consultant la pàgina web de l’Escola Catalana de l’Esport per tal d’estar informat de qualsevol novetat. WEB: www.gencat.cat/esports

Veure la nota inofrmativa al web del Consell Català de l’esport: Clica aquí

Share