Notícies

Jornada d'Actualització per a mestres de Bòsnia

El passat 19 d’abril de 2012 es va realitzar una formació per a mestres de Bòsnia. Una jornada d’actualització organitzada per l’Àrea de Docència i Recerca de la Federació Catalana de Tennis conjuntament amb l’ONG Mestres per Bòsnia, per tal d’ampliar i actualitzar els conceptes tècnics, tàctics i metodològics d’aquest col·lectiu.

La jornada va tenir una sessió teòrica realitzada per Josep Campos (Director de l’Àrea de Docència i Recerca) i una sessió pràctica a pista desenvolupada per Mònica Font.

Share