Notícies

Convocatòria Curs Tècnic d'Esport Nivell 1- Tennis

Us informem que s’obre la inscripció del Curs de Tècnic d’Esport Nivell 1 en Tennis (Monitor Nacional de Tennis) a Barcelona.

L’Àrea de Docència i Recerca de la FCT obre el període d’inscripció dels Blocs Específic i Pràctiques fins el proper 24 de març de 2011 a les 14h.

La documentació necessària per a acceptar la inscripció es detalla en el tríptic informatiu i en el formulari d’inscripció adjunts a aquesta notícia. 

Tríptic informatiu N1-Tennis

Formulari inscripció N1-Tennis

INFORMACIÓ IMPORTANT DEL PROCÉS D’INSCRIPCIÓ:

– Els alumnes aspirants a realitzar el curs han de presentar tota la documentació requerida i lliurar-la a la FCT  com a molt tard el dia 24 de març de 2011 a les 14h.

– És molt important presentar el formulari d’inscripció degudament emplenat i signat i acompanyar-lo de tota la documentació requerida. No s’accepten inscripcions rebudes per fax ni per correu electrònic.
– L’assegurança mèdica que es requereix ja és coberta per l’assegurança de la pròpia llicència federativa en vigor de la FCT.
– La certificació d’estudis acadèmics és el GRADUAT EN ESO o equivalent a efectes acadèmics (1er i 2n de BUP aprovats, FP1 aprovada) o el document acreditatiu de la superació de la prova d’accés a cicles formatius de grau mitjà o superior.
– La compulsa de les fotocòpies es pot realitzar a l’Escola Catalana de l’Esport a Esplugues de Llobregat, a Ajuntaments, etc.
– La prova d’accés és el dia 7 d’abril de 2011 a les 11.00 a les instal·lacions de la FCT a Barcelona.

– En el període d’inscripció  només s’haurà d’abonar l’import de la prova d’accés (47,95 euros). – Els alumnes que superin la prova d’accés, seran acceptats per realitzar el curs i s’obrirà el període per abonar l’import restant del curs equivalent als Blocs Específic i de Pràctiques (512,05 euros) fins el dia 26 d’abril de 2011.
– El curs s’iniciarà el dia 26 d’abril de 2011.

 – El Bloc Comú del curs s’haurà de cursar a través de l’Escola Catalana de l’Esport.

A continuació teniu la informació de 6 Blocs Comuns:

 (Una vegada obriu el link, a dalt i a la dreta de la pàgina, heu d’anar a enllaços relacionats on hi ha el tríptic i full inscripció)

  Bloc comú, NI-A (Esplugues de Ll.) (28-03-11 a 23-05-11) Horari: 17 a 21.30h . Inscripció fins al 9 de març de 2011  

Bloc comú, NI-B (Esplugues de Ll.) (29-03-11 a 24-05-11) Horari: 17 a 21.30h. Inscripció fins al 10 de març de 2011

 Bloc comú, NI-C (Esplugues de Ll.) (01-04-11 a 21-05-11) Horari: divendres de  17 a 21.30h i dissabte de 9.30 a 14h. Inscripció fins a 11 de març de 2011  
 
Bloc comú, NI-D (Esplugues de Ll.) (30-05-11 a 18-07-11) Horari: 17 a 21.30h. Inscripció fins al 5 de maig de 2011

 Bloc comú, NI-E (Esplugues de Ll.) (31-05-11 a 19-07-11) Horari: 17 a 21.30h. Inscripció fins al 6 de maig de 2011

Bloc comú, NI-F (Esplugues de Ll.) (04-07-11 a 21-07-11) Horari: 9 a 14.30h. Inscripció fins al 15 de juny de 2011

Share