Notícies

Curs Tècnic/a d’Esport-Tennis Nivell 1 (Lleida) | A partir del 20 de gener de 2014

Us informem que s’obre la inscripció del Curs de Tècnic d’Esport Nivell 1 en Tennis (Monitor Nacional de Tennis) a Lleida.

L’Àrea de Docència i Recerca de la FCT obre el període d’inscripció dels Blocs Específic, Comú i  Pràctiques fins el proper 28 de novembre de 2013.

La documentació necessària per a acceptar la inscripció es detalla en els documents adjunts.

Informació important pel procés d’Inscripció:

 • Els alumnes aspirants a realitzar el curs han de presentar tota la documentació requerida i lliurar-la a la FCT  com a molt tard el dia 28 de novembre  de 2013 a les 14h.
 • És molt important presentar el formulari d’inscripció a la prova d’accés degudament emplenat i signat i acompanyar-lo de tota la documentació requerida i compulsada. No s’accepten inscripcions rebudes per fax ni per correu electrònic. Aquest primer formulari que cal presentar és el que té per títol: “ SOL·LICITUD D’INSCRIPCIÓ A LA PROVA D’ACCÉS AL CURS DE NIVELL 1 EN TENNIS. PT091301TETE. LLEIDA-A
 • L’assegurança mèdica que es requereix ja és coberta per l’assegurança de la pròpia llicència federativa en vigor de la FCT.
 • La certificació d’estudis acadèmics és el GRADUAT EN ESO o equivalent a efectes acadèmics (1er i 2n de BUP aprovats, FP1 aprovada) o el document acreditatiu de la superació de la prova d’accés a cicles formatius de grau mitjà o superior.
 • La compulsa de les fotocòpies es pot realitzar a l’Escola Catalana de l’Esport, Ajuntaments, etc.
 • La prova d’accés és el dia 12 de desembre de 2013 a les 11.00 a les instal·lacions de la FCT a Lleida, C/ Partida de la Caparrella s/n, Lleida 25.192.
 • En el període d’inscripció a la prova d’accés només s’haurà d’abonar l’import de la prova (47,95 euros).
 • Els alumnes que superin la prova d’accés, seran acceptats per realitzar el curs i s’obrirà el període per abonar l’import restant del curs equivalent als Blocs Específic i de Pràctiques (532,28 euros a ingressar  a la Federació Catalana de Tennis ) i Bloc Comú (136 euros a ingressar a l’Escola Catalana de l’Esport ). El període de pagament del curs serà entre el 18 i el 31 de desembre de 2013.  El formulari que caldrà presentar és el que té per títol: “SOL.LICITUD D’INSCRIPCIÓ AL CURS DE NIVELL 1 EN TENNIS PT091301 TETE. LLEIDA-A”. És molt important presentar el formulari d’inscripció al curs degudament emplenat i signat.

Arxius d’interès:

 • Informació curs (clica)
 • Inscripció prova accés (clica)
 • Inscripció curs (clica)

 

s’obre la inscripció del Curs de Tècnic d’Esport Nivell 1 en Tennis (Monitor Nacional de Tennis) a Lleida.

Share