Notícies

Curs d'instructor de minitennis a la comarca de l'Anoia

El 14,15 i 21 desembre la Federació Catalana de Tennis Organitza a la comarca de l’Anoia el Curs d’instructor de minitennis a la Comarca de l’Anoia.Aquesta formació és orientada al voluntariat dels clubs i les escoles de tennis, com a primera formació. Es tracta d’una formació teòrico-pràctica dirigida a ajudants d’escola de tennis, sense experiència i que segurament es dedicaran a la col·—laboració en l’ensenyament del tennis en períodes molt concrets com són períodes de vacances o caps de setmana.

Els continguts aporten nocions bàsiques per a l’ensenyament de l’esport del tennis a les etapes de Pretennis i Minitennis i per col—laborar com a ajudants d’escola en la Iniciació al tennis al costat d’un tècnic amb titulació superior (a partir de Monitor Nacional – Tècnic d’Esport de Nivell I en tennis).

Els alumnes rebran continguts teòrics i pràctics on es treballen elements bàsics de metodologia, de reglamentació, de fonaments tècnics i tàctics, així com aquells mitjans per poder afrontar el tracte amb alumnes que s’inicien a la pràctica de l’esport del tennis.

PERÍODE D’INSCRIPCIÓ: La inscripció es tancarà el dilluns 10 de desembre a les 18:00h.

REQUISITS:

A. Tenir 16 anys complerts
B. Estar en possessió del títol de Graduat Escolar o equivalent a efectes
acadèmics (mínim segon d’ESO aprovat)
C. Estar en possessió de la llicència federativa del 2012
D. Tenir un nivell mínim de joc.

DOCUMENTACIÓ:

– Quota d’inscripció: 235 € (adjuntar comprovant)
– 2 fotografies mida D.N.I. (originals)
– 1 fotocòpia del D.N.I.
– 1 fotocòpia del títol de Graduat Escolar o equivalent a efectes acadèmics (mínim segon d’ESO aprovat)
– 1 fotocòpia de la llicència federativa del 2012

HORARIS DEL CURS: De 10.00 a 18.00h

INSCRIPCIONS:
A enviar a: FEDERACIÓ CATALANA DE TENNIS (Att. Mònica Font)
Email: monica.font@fctennis.cat
Personalment: Passeig de la Vall Hebron, 196; 08035- Barcelona; tel: 93.428.53.53 Fax: 93 428 55 45

LLOC DE REALITZACIÓ DEL CURS: Club Tennis Montbui. Can Passanals s/n, 08710, Santa Margarida
de Montbui. Tel: 938052526

NOMBRE DE PLACES: 15 alumnes com a mínim i 45 alumnes com a màxim (per ordre d’arribada
d’inscripcions)

OBSERVACIONS: Cal portar roba esportiva i raqueta de tennis

Share