Notícies

Curs d'Instructor de Minitennis a Barcelona

La Federació organitza del 19 al 21 de desembre el Curs d’Instructor de minitennis a Barcelona, formació orientada al voluntariat dels clubs i les escoles de tennis, com a primera formació.

Es tracta d’una formació teòrico-pràctica dirigida a ajudants d’escola de tennis, sense experiència i que segurament es
dedicaran a la col·—laboració en l’ensenyament del tennis en períodes molt concrets com són períodes de vacances o caps de setmana.

Els continguts aporten nocions bàsiques per a l’ensenyament de l’esport del tennis a les etapes de Pretennis i Minitennis i per col·—laborar com a ajudants d’escola en la Iniciació al tennis al costat d’un tècnic amb titulació superior (a partir de Monitor Nacional – Tècnic d’Esport de Nivell I en tennis).

Els alumnes rebran continguts teòrics i pràctics on es treballen elements bàsics de metodologia, de reglamentació, de fonaments tècnics i tàctics, així com aquells mitjans per poder afrontar el tracte amb alumnes que s’inicien a la pràctica de l’esport del tennis.

PERÍODE D’INSCRIPCIÓ: La inscripció es tancarà el dijous 13 de desembre a les 18h.

REQUISITS:

A. Tenir 16 anys complerts
B. Estar en possessió del títol de Graduat Escolar o equivalent a efectes
acadèmics (mínim segon d’ESO aprovat)
C. Estar en possessió de la llicència federativa del 2012
D. Tenir un nivell mínim de joc.

DOCUMENTACIÓ:

– Quota d’inscripció: 235 €
– 2 fotografies mida D.N.I.
– 1 fotocòpia del D.N.I.
– 1 fotocòpia del títol de Graduat Escolar o equivalent a efectes acadèmics (mínim segon d’ESO aprovat)
– 1 fotocòpia de la llicència federativa del 2012

HORARIS DEL CURS: De 10.00 a 18.00h

Enviar INSCRIPCIONS a:

FEDERACIÓ CATALANA DE TENNIS (Att. Mònica Font)

monica.font@fctennis.cat

Passeig de la Vall Hebron, 196 (08035) Barcelona

tel: 93.428.53.53 Fax: 93 428 55 45

LLOC DE REALITZACIÓ DEL CURS:

Federació Catalana de Tennis.

Passeig de la Vall Hebron, 196 (08035) Barcelona

NOMBRE DE PLACES: 15 alumnes com a mínim i 45 alumnes com a màxim (per ordre d’arribada
d’inscripcions)

OBSERVACIONS: Cal portar roba esportiva i raqueta de tennis

Share