Notícies

Curs d'Àrbitre Nacional organitzat per la FCT

Durant els dies 15 i 16 de maig de 2012 l’Área de Docencia e Investigación de la RFET conjuntament amb l’Àrea de Docència i Recerca de la FCT van realitzar un Curs d’Àrbitre Nacional de Tennis a les instal·lacions de la Federació Catalana de Tennis a Barcelona amb un total de 18 inscrits.

Les sessions presencials es van realitzar el dimarts 15 amb l’horari de 11:00 a 20:30 i dimecres 16 de maig de 09:00 a 15:00. El curs va començar amb una sessió de presentació de la matèria on es comenten els apunts i el material didàctic complementari.

L’objectiu de l’organització del curs és la formació i captació de tècnics de l’arbitratge del tennis en l’àmbit nacional. Per l’obtenció de la titulació, s’ha de superar un examen teòric en acabar el curs i, una vegada superat aquest, s’ha de realitzar un bloc de pràctiques consistent en arbitrar un mínim de sis partits com a jutge de cadira i fer les tasques de jutge àrbitre en un torneig.

L’obtenció d’aquest títol capacita al tècnic per realitzar tasques de:

Jutge Àrbitre de tornejos sense premis en metàl·lic i/o premis en metàl·lic amb una dotació màxima de 1.500 €

Jutge de Cadira en partits de tornejos nacionals oficials sense premis en metàl·lic o amb una dotació màxima de 1.500 €. En tornejos amb dotacions superiors, podrà arbitrar fins a quarts de final

Jutge de Línia en partits de tornejos oficials tant nacionals com internacionals

Share