Notícies

Conversia amb el tennis català

La FCT ha signat un conveni de col·laboració amb Conversia Consulting Group, empresa orientada a proporcionar, a PIMES, professionals i tot tipus d’entitats, serveis d’adaptació a diverses normatives, mitjançant actuacions especialitzades de consultoria, assessorament jurídic, auditoria i formació.

L’objectiu de l’acord subscrit és promoure l’adequació dels membres col·legiats a:

  •  Llei Orgànica 15/1999 de Protecció de Dades de Caràcter Personal (LOPD).
  •  Llei 34/2002 de Serveis de la Societat de la Informació i Comerç Electrònic (LSSI-CE).

Les esmentades normatives són d’obligat compliment per a totes aquelles entitats que n’estiguin subjectes. L’incompliment dels requeriments establerts en aquestes lleis invalida i deslegitima l’activitat d’aquests subjectes i els exposa, de forma evident, al risc de ser sancionats amb importants quanties, inhabilitació, cessament, etc., depenent dels casos i de la gravetat de la infracció comesa.

Per aquesta raó, Ia FCT posa a la vostra disposició l’assessorament i suport permanent d’una empresa especialitzada com Conversia, l’objectiu de la qual serà guiar a tots els Clubs en l’adequat compliment de la normativa vigent, per a permetre que puguin operar amb garanties en un entorn cada vegada més regulat.

Com a part de l’acord establert, els Clubs que s’adhereixin a aquest podran beneficiar-se dels següents avantatges:

  • Avaluació sense cost en matèria de compliment normatiu (LOPD y LSSI-CE).
  • Condicions preferents per a la contractació de serveis.

Conversia amb el tennis català

Share