Notícies

Comença la nova Temporada Esportiva 2013-2014 del Programa de Becats d’ entrenament de la FCT a la província de Barcelona.

El programa orientat a jugadors/es de competició i desenvolupat a les instal·lacions del Centre de Tecnificació de Cornellà, impulsa els vincles i treball en equip entre els Clubs, jugadors i FCT, amb l’objectiu de donar suport al tennis català de competició.

Aquest programa, gestionat per l’àrea tècnica de la FCT, pretén donar suport a jugadors i jugadores destacats i que la federació selecciona, per desenvolupar un programa d’entrenament i seguiment a la FCT, prèvia coordinació i vist i plau dels Clubs d’origen dels mateixos.

La filosofia del programa segueix la línia implantada pel nou projecte esportiu, que busca la màxima complicitat  i col·laboració entre els clubs i la FCT, en aquest cas, donant suport en entrenaments per tal de que els jugadors tinguin una formació el més complerta possible.

Els tècnics d’alt rendiment del Centre de Tecnificació de la FCT a Cornellà són els encarregats de desenvolupar el programa d’entrenament, que consisteix en dos grans blocs, una part destinada a treball tècnic – tàctic, i una altra de preparació física.

Cada jugador del programa disposa d’un tècnic tutor individual encarregat de fer el seguiment global del jugador en totes les seves vessants formatives per part de la FCT, tutor que té la tasca de ser el nexe entre FCT – Club- Família. En relació al horaris d’entrenament aquest es determinen  segons les edats dels jugadors i jugadores.

Share