Notícies

9 de març | Promoció 2×1: Clínic "Aconsegueix una ment guanyadora. Les 7 claus de la força mental en el tennis"

El proper diumenge 9 de març al Club Natació Lleida s’organitza el clínic sobre psicologia aplicada al tennis “Aconsegueix una ment guanyadora. Les 7 claus de la força mental en el tennis”

Tennis Mind Institute en col·laboració amb la Federació Catalana de Tennis i el Club Natació Lleida ofereix aquesta formació adreçada entrenadors/es, jugadors/es de tennis i a aquelles persones interessades en la millora del rendiment en el tennis.

La formació serà impartida pel psicòleg de l’esport Vicente Cuairan.

Objectius del clínic:

Descobrir les 7 claus que determinen la força mental d’un jugador per aconseguir una ment guanyadora. La fórmula de la força mental en el jugador de tennis:

  • CLAU 1: Dissenyar un objectiu guanyador.
  • CLAU 2: Gestionar l’estrés competitiu a pista. Desenvolupar un estrés competitiu guanyador.
  • CLAU 3: Creences guanyadores que utilitzen a pista els millors jugadors del circuit. Actitud guanyadora.
  • CLAU 4: Quins valors necessites com a jugador per potenciar i desenvolupar el 100% del teu tennis?.
  • CLAU 5: Les 3 respostes de baix rendiment a pista que necessites eliminar del teu tennis. Gestió incorrecta de: 1)Les emocions, 2) Les sensacions, 3) La concentració.
  • CLAU 6: Respostes d’alt rendiment que necessites incorporar a la pista. Valors de mentalitat: optimisme, confiança i autoestima. Valors de rendiment: treball de qualitat, entrega i disciplina. Tasques d’alt rendiment tàctic-mental.
  • CLAU 7: Mantenir la ment guanyadora sempre motivada en la consecució dels teus èxits i objectius esportius.

Horaris i metodologia de treball:

La durada total del clínic és de 6 hores:

  • Bloc teòric: 4 hores a l’aula, on es desenvoluparan els continguts del curs mitjançant exposició oral i recolzament audiovisual.
  • Bloc pràctic: 2 hores a pista, on es realitzaran els exercicis i casos pràctics relacionats amb els coneixements i conceptes treballats.

El preu del clinic és de 95 € i per formalitzar la inscripció s’ha d’emplenar el formulari adjunt. Veure la promoció 2×1:

Clínic Lleida 2x1 català
Pòster clínic FCT CN Lleida
FORMULARI D’INSCRIPCIÓ Cllínic FCT CN Lleida

  • 9 de març | Clínic "Aconsegueix una ment guanyadora. Les 7 claus de la força mental en el tennis"
Share