Notícies

Carta adreçada al director de La Vanguardia

Resposta de la Federació Catalana de Tennis i de la Federación de Tenis de Madrid a l’escrit de La Vanguardia publicat el 25 de novembre.

Carta al director

Share