Notícies

Àrea Psicològica: La Visualització

Una tècnica útil i molt potent, és la visualització, assaig mental o pràctica imaginada. Es tracta de pensar amb imatges, es a dir veure imatges del que penses, com si fossin reals. És l’habilitat mental per reviure o anticipar fets, moments, llocs vinculant el pensament amb sensacions i emocions, és una forma de simulació. S’utilitza en qualsevol àmbit i té diferents usos (exemple per treballar l’afrontament adequat a situacions complexes, davant de pors, fòbies…).

En tennis, el jugador que visualitza amb facilitat té un recurs efectiu i versàtil que optimitza el seu rendiment.

Afavoreix el manteniment i/o millora de la concentració, per exemple abans d’un punt important si visualitza el punt que vol realitzar, l’ajudarà a mantenir-la, a gestionar millor la pressió centrant-se més en l’ordre tàctic, en les solucions que en altres aspectes perjudicials.

Potencia l’autoconfiança, evitant així els pensaments negatius, de pressió, de dubtes i/o distractors. El paral·lelisme, seria com si el jugador tingués un muntatge en vídeo dels seus millors cops, de varietat de punts òptims seus, de moments diversos de partits que ha resolt positivament,… i cada dia el visionés, produiria uns efectes reforçadors sobre la confiança i la creença de “ho he fet, sóc capaç de fer-ho i per tant de repetir-ho”.

També facilita l’assimilació de correccions tècniques- tàctiques més ràpidament i amb més precisió. El fet de visualitzar mentalment un cop o jugada, com una pel.lícula a càmara lenta apreciant cada detall ajuda a l’habilitat gestual, a l’orientació espaial, a la col·locació corporal global o específica correcte… per tant es produeix un estalvi de temps i d’energia.

En el cas d’una lesió, no excessivament llarga, visualitzar ajuda a conservar i no perdre nivell tennístic mentre s’està sense entrenar, ralentitza també el procés d’atrofia muscualr. La visualització mental d’un mateix realitzant una acció esportiva, suposa pel cervell el mateix com si la realitzés realment, així doncs s’activen les mateixes estructures mentals i per tant els músculs implicats en l’acció s’activen en micromoviments com si s’estigués realitzant. Es pot utilitzar per estimular el procés de recuperació.

Evidentment hi ha diferents tipus de visualització que són adients pels diversos usos. S’ha de dominar la tècnica i saber seleccionar quin contingut i quin tipus de visualització emprar per a cada moment, situació o estat emocional es troba.

Àrea Psicològica: La Visualització

Share