Notícies

Àrea Psicològica: Ajustar la tensió als diferents moments

En l’àmbit de la psicologia esportiva o del rendiment s’identifiquen els aspectes rellevants per poder rendir al màxim de les potencialitats. Es treballa en blocs amb l’objectiu de cercar els recursos personals de cadascú per l’afrontament adient. Posteriorment ja s’encaixeran aquestes estratègies de forma que doni lloc a una millora o al creixement esportiu.

Un bloc important i bàsic pel tennis és tot el que fa referència a l’ajust de tensió o activació.

Una breu referència teòrica és la llei de Yerkes i Dodson, on s’explica la influència de l’activació en el rendiment de les.

En principi a més activació millor rendiment. Però un cop passat el punt òptim, el rendiment baixa de forma brusca. Aquest rendiment es sobrepassa quan s’està amb simptomatologia psicològica incompatible amb la bona fluïdesa mental.

Cada tipus de tasca requereix un grau òptim d’activació en el qual per aquesta tasca és màxim.

Així que cada jugador/a ha de tenir estratègies adequades per diferents situacions i moments.

Per abans del partit, si està excessivament nerviós/a ha de poder relaxar-se (no pot fer-ne ús dins del marge de 2 hores abans de l’inici del partit ja que estaria excessivament relaxat).

Just abans d’entrar al partit ha de cercar el seu punt òptim de tensió, per això està l’escalfament físic i el mental.

Durant el temps entre el final d’un punt i l’inici de l’altre, ha de saber calmar-se o activar-se segons com estigui, amb l’objectiu de jugar la propera bola en el seu punt òptim (ni amb excés de tensió, ni excés de relaxació).

Aquest punt òptim és personal de cada jugador/a, i també canviarà segons la situació i el moment en què es troba del partit.

Share