Notícies

Àrea Física: La prevenció de lesions en l’entrenament pliomètric

La pliometria és un mètode de treball d’alta intensitat bàsic per desenvolupar la potència, la velocitat, agilitat i salt del jugador de tennis mitjançant la utilització del component elàstic i la activació del “reflex d’estirament”.

En el entrenament pliomètric per al tren inferior la clau es troba en determinar l’alçada de salt adequada. Com a guia pràctica, si observem que un jugador recolza el taló en l’aterratge vol dir que hem de reduir l’alçada del salt , ja que els temps de contacte amb el terra han de ser mínims i la velocitat d’execució màxima.

És evident que la pliometria ajuda a millorar substancialment la velocitat i la potència però també té cert risc de lesió comparat amb d’altres  mètodes de entrenament.

Per prevenir aquestes lesions  tindrem en compte 3 aspectes importants:

– L’aterratge: Els genolls han d’estar alineats amb el peus.

– Superficies de aterratge: Han d’absorbir part de les forces d’aterratge del jugador, per tant hem d’evitar superfícies dures  sempre que sigui possible.

– Força: Tenir una bona base de força és essencial per iniciar-se en la pliometria de forma segura i efectiva. Sense força a les cames ni en la cintura abdominal, la fase d’amortiguació és massa llarga i gran part dels possibles beneficis es perden. En aquests cassos els salts senzills o sobre petits obstacles poden servir como tasques d’aprenentatge.

Share