Notícies

Àrea Física: Entrenament amb la Politja Cònica

La politja cònica és una mitjà d’entrenament de la força que, com molts altres aparells del gimnàs,  té el seu origen en els programes espacials de la NASA.

La politja és una màquina inercial,  funciona com un “yoyo”, quan s’estira  es busca un treball concèntric que la màquina et torna en una fase excèntrica. I és precisament en aquesta segona fase on trobem una major incidència en comparació amb altres aparells o exercicis.

Aquest material té l’avantatge de ser multifuncional, podem fer una gran varietat de tasques  específiques de força així com molts altres exercicis complementaris i preventius.  També és relativament petit i econòmic.

A destacar que no és un aparell a utilitzar en etapes de iniciació. Requereix certa destresa en el seu ús i el risc de lesió és una mica més alt.

Share