Notícies

Àrea Física: El període preparatori general

Durant el mes de novembre i desembre és quan la majoria del jugadors que és dediquen al tennis inicien el període preparatori general (PPG) o el que col·loquialment anomenem pre-temporada. Aquest període ve marcat pel fet que no hi ha cap competició i això permet planificar els entrenaments de forma precisa amb l’objectiu de millorar el rendiment del jugador i arribar amb una forma òptima a la primera competició.

Alhora de dissenyar el PPG tindrem en compte l’edat, l’estat evolutiu del jugador, el pla de competició, els mitjans materials que tenim. I tot plegat  intentarem coordinar-ho amb el treball tècnic-tàctic i personalitzar-lo tant com sigui possible. També hem de fer uns tests físics inicials de totes les capacitats condicionals (força, resistència, velocitat, coordinació, flexibilitat)  i marcar unes progressions i  objectius clars en cadascuna d’elles.

Quan dissenyem el PPG cal marcar els objectius i exercicis de cadascuna de les sessions d’entrenament però sempre deixant una opció a petits canvis que ens anirem trobant en el dia a dia, ja que l’assimilació de les càrregues de treball no la podem anticipar amb exactitud.

Està clar que aquest serà el període preparatori més llarg de tota la temporada però no ha de ser l’únic. La forma òptima no es pot mantenir durant llargs períodes de temps, per recuperar-la i mantenir-la tant com sigui possible haurem de parar cada 3 o 4 competicions i introduir noves càrregues de treball.

Àrea Física: El període preparatori general

Share