Notícies

Activa Tennis! El tercer programa esportiu de la FCT que culmina la Piràmide del Tennis Català.

El programa, situat a cavall entre l’RDS i el Supertennis, té com a principal objectiu dinamitzar el territori a nivell comarcal. La primera Jornada Activa Tennis comença el proper dissabte 26 d’octubre de 2013.

La posada en marxa durant aquesta temporada del Programa de Tennis Base Supertennis i l’RDS de competició  va suposar  la implantació en el territori de la nova filosofia esportiva de caràcter global, oberta a molts més col·lectius i jugadors del territori català. Amb aquests dos programes s’establien les bases de l’anomenada Piràmide del Tennis Català. El llançament del nou Programa Activa Tennis representa la culminació d’aquesta Piràmide del Tennis Català i s’estableix com el tercer gran programa esportiu de la FCT.

Objectius del Programa:

–        Potenciar i dinamitzar el tennis català a nivell comarcal.

–        Oferir als clubs un seguit d’activitats esportives al seu territori.

–        Facilitar que els jugadors gaudeixin d’una jornada recreativa-competitiva de tennis.

–        Impulsar noves sinèrgies entre els clubs i la FCT

Què són les Jornades Activa Tennis?

–      Són Trobades de Jugadors de diferents clubs d’una mateixa comarca.

–      Es realitzen a un club escollit de la comarca, club que serà la seu de la Trobada.

–      Totes elles són organitzades per la FCT, juntament amb suport i  col·laboració del personal del club seu.

Com se selecciona als Jugadors?

–     La FCT selecciona els jugadors i jugadores sempre mitjançant els Directors Tècnics dels Clubs que participen a la Jornada. El nombre de places que tindrà cada club es determinarà en funció de les característiques de la jornada.

Com són les Jornades Activa Tennis?

–     Les jornades Activa Tennis tenen un caràcter recreatiu- competitiu.

–     La durada total de la jornada serà de dos hores aproximadament.

–    La activitat està estructurada en 3 estacions:  punts entre els jugadors en format dinàmic de “puja i baixa”, espai de preparació física aplicada al tennis i pista de gravació en vídeo de diferents exercicis.

–    Els Tècnics de la FCT són els encarregats de portar a terme l’activitat.

Activa Tennis! El tercer programa esportiu de la FCT que culmina la Piràmide del Tennis Català.

Share