La Federació / Avís Legal

Avís Legal web  site Federació Catalana de Tennis                                                       

L’ús d’aquest lloc web implica l’acceptació d’aquests termes. Si no està d’acord amb ells, li preguem que no utilitzi aquest lloc web.

Federació Catalana de Tennis amb NIF Q5855014F està inscrita en el Registre d’Associacions i Entitats Esportives de la Generalitat amb núm. 01424.

En compliment del que disposa l’article 5 de la Llei Orgànica 15/1999 de 13 de desembre de Protecció de Dades de Caràcter Personal (en endavant, “LOPD”), Federació Catalana de Tennis, l’informa que les dades de caràcter personal que ens proporcioni quan empleni el formulari que apareix a la secció “Contacte” es recolliran en fitxers sent responsable  Federació Catalana de Tennis.

Podrà exercir el seu dret d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició al tractament de les seves dades personals, en els termes i en les condicions previstos en la LOPD, dirigint-se per escrit a Federació Catalana de Tennis, situada a Passeig de la Vall d’Hebron, 196,08035, Barcelona, o si ho prefereix amb un e-mail a fct@fctennis.cat.

Li demanem que comuniqui immediatament a Federació Catalana de Tennis qualsevol modificació de les seves dades de caràcter personal perquè la informació que contenen els nostres fitxers estigui sempre actualitzada i no contingui errors.

Així mateix, amb l’acceptació d’aquest Avís Legal reconeixeu que la informació i les dades personals recollides són exactes i veraces. La recollida de les seves dades de caràcter personal es fa amb la finalitat de prestar els serveis sol·licitats i remetre-li informació sobre la Federació, avisos i, en general, informació sobre Federació Catalana de Tennis, que pugui ser del seu interès. De conformitat amb el que preveu l’article 11 de la LOPD, en omplir qualsevol dels formularis d’aquesta pàgina web, dóna el seu consentiment perquè les seves dades siguin tractades, amb la finalitat de dirigir informació, sempre en l’àmbit de les funcions legítimes de cedent i cessionari.

També autoritza Federació Catalana de Tennis perquè puguin remetre-li comunicacions comercials a través del correu electrònic o de qualsevol altre mitjà de comunicació electrònica equivalent. Les autoritzacions per a l’enviament d’informació comercial, cessió de dades i enviament de comunicacions comercials per mitjans electrònics seran revocables, en qualsevol moment, mitjançant comunicació escrita dirigida a Federació Catalana de Tennis a l’adreça abans esmentada, en la qual haurà d’indicar les següents dades per a la seva identificació: nom i adreça.

Federació Catalana de Tennis es compromet a tractar de manera absolutament confidencial les seves dades de caràcter personal i a utilitzar-les només per a les finalitats indicades.

Així mateix li informem que Federació Catalana de Tennis té implantades les mesures tècniques i organitzatives necessàries per garantir la seguretat de les seves dades de caràcter personal i evitar la seva alteració, pèrdua i tractament i / o accés no autoritzat, tenint en compte l’estat de la tecnologia , la naturalesa de les dades emmagatzemades i els riscos, provinents de l’acció humana o del medi físic i natural, a què estan exposats. Tot això, de conformitat amb el que preveu l’article 9 de la LOPD i el Reial decret 994/1999 de 11 de juny, pel qual s’aprova el Reglament de Mesures de Seguretat dels Fitxers Automatitzats que continguin Dades de Caràcter Personal.

 Crèdits del website de Federació Catalana de Tennis

Aquest website ha estat programat per funcionar amb els navegadors Internet Explorer 4 i Netscape Navigator 4 o superiors. Per a la seva òptima visualització recomanem que configuri la pantalla del seu ordinador a una definició de 800 x 600 píxels o superior, amb mida de lletra estàndard.

Drets de propietat i copyright

Federació Catalana de Tennis
fct@fctennis.cat
Passeig de la Vall d´Hebrón, 196
08035  Barcelona ( Spain)
CIF: Q5855014F
Telf. 934 285 353