Notícies

JORDI TAMAYO, PRESIDENT DE LA FEDERACIÓ CATALANA DE TENNIS: La Federació està i estarà sempre, al servei del conjunt de Tennis Català

Jordi Tamayo i el seu equip, varen ser proclamats aquesta setmana per la Junta Electoral, com President i Junta Directiva de la Federació Catalana de Tennis pel període 2021/2025,  en virtut del que estableix l’article 10.18 del Reglament Electoral, en haver-se presentat únicament una candidatura vàlida.

Un cop Jordi Tamayo ha pres possessió del càrrec, parlem amb ell per conèixer amb detall quin és el seu projecte pel Tennis Català, en la que serà la seva segona legislatura al capdavant de la Federació.

– En primer lloc, felicitar-lo pel nomenament. Com ha afrontat el procés?

La veritat és que totes aquestes setmanes, han estat en general molt positives. Amb la gran majoria de converses que he mantingut amb presidents i presidentes de clubs, he trobat molta empatia i suport. Valoren tota la feina feta en aquests darrers 4 anys, ens han animat i donat el seu suport per continuar en el projecte.

De fet, vàrem presentar 139 avals de clubs, que és una dada  significativa. Al final, si que és cert que d’aquestes, varen ser vàlides 88, donat que la resta no es van poder admetre al no tenir els clubs el mandat informat i actualitzat al Consell Català de l’Esport. Són més del doble d’avals que l’altra precandidatura, el que ens donava molta força i motivació per afrontar el procés electoral.

Al final, però, la Junta Electoral va resoldre la nostra candidatura com l‘única vàlida, donat que l’altra precandidatura no complia els requisits indicats en el Reglament Electoral, que fou aprovat pels clubs en assemblea.  Una decisió de la que, en cap cas, en som responsables donat que la nostra candidatura no va realitzar cap impugnació contra l’altra precandidatura.

Per part nostra, màxima tranquil·litat i transparència. El nostre únic objectiu durant la campanya ha estat intentar explicar, sempre de manera constructiva i en positiu,  el nostre projecte als clubs afiliats i promoure la participació. En aquest sentit, els clubs han de ser coneixedors que en la darrera Junta Directiva de l’anterior mandat, celebrada el dilluns 29 de març, un cop recollides les propostes d’alguns clubs presents a l’assemblea, vàrem sol·licitar a la Junta Electoral que ampliessin els punts de votació a les quatre demarcacions i aquesta, fou acceptada.

 

– Com afronta aquest nou mandat?

Com no pot ser d’altra manera, tant jo com tot l’equip directiu, afrontem el repte amb tota la il·lusió. En la passada legislatura, vàrem posar les bases pel futur del Tennis Català. Unes bases que tenien com a eixos principals els serveis als clubs, el projecte esportiu des d’un punt de vista de promoció i popularització del tennis i, evidentment, el projecte econòmic. Aquest darrer punt, ha estat la nostra gran batalla, ja que havíem de salvaguardar la supervivència de la institució. Amb la viabilitat econòmica encarada, aquesta segona legislatura, ens ha de permetre fer un pas de gegant en l’àmbit esportiu i de servei als clubs.

 

– Donat que ens parla de futur, quins seran els eixos del projecte?

Seguirem amb el mateixos eixos estratègics, però anant molt més enllà; projecte clubs, projecte esportiu i projectes estratègics/institucionals. Dins els projectes estratègics,  englobarem el projecte econòmic. El nostre compromís, és el de liquidar l’històric deute federatiu durant aquesta legislatura passant de 6,1 Milions d’Euros a 0 Euros.

– Com a ens esportiu, quines seran les seves prioritats en el projecte esportiu?

El projecte esportiu, el podríem segmentar en diferents miniprojectes. Per una banda, tenim tot el relacionat amb l’Alt Nivell Català, és a dir, tots aquells jugadors i jugadores joves als que hem d’ajudar en el seu desenvolupament per a què siguin els millors esportistes possibles. Això, ho continuarem fent a través del Pla de Desenvolupament de Jugadors i Jugadores, buscant més valor afegit al que ja s’ha aportat fins ara. Uns dels nostres objectius a mig termini, és poder donar suport econòmic a aquests jugadors i jugadores. Això sí, amb un concepte totalment diferent al que s’havia imposat en el passat. El que volem, és que els esportistes segueixin en el seus clubs, en el seu entorn i amb el seu equip tècnic. La nostra tasca ha de ser totalment d’acompanyament.

Per altra banda, més enllà de l’Alt Nivell, centrarem tots els nostres esforços en la promoció del tennis. Durant la passada legislatura, vàrem iniciar diversos projectes en aquest sentit: el tennis per nivells, l’Street Tennis, el Tennis Escolar i altres accions de continuïtat com el Supertennis. Aquests darrers projectes, varen quedar aturats a causa de la pandèmia, però quan puguem tornar a tenir certa normalitat, tenim clar que els reactivarem i els dotarem de recursos per arribar al màxim de gent possible. També hem pogut implementar amb molt èxit el tennis per nivells. És a dir, realitzar competicions diferenciant el nivell dels participants per a què tothom pugui competir al seu nivell i per tant, passar-ho bé i gaudir. Aquests han de ser grans objectius en edats de formació.

També volem centrar esforços en l’Àrea de Docència. Hem de ser capaços de formar els millors entrenadors/es pels nostres clubs, els seus jugadors i jugadores. Buscarem l’excel·lència formativa.

En quan a l’arbitratge, hem de ser capaços de fer créixer el col·lectiu arbitral. Treballarem colze a colze amb el Comitè d’Àrbitres per dibuixar conjuntament el futur de l’arbitratge català.

 

– El Serveis a Clubs, sempre ha estat una de les seves (permeti l’expressió) obsessions. Com afronta aquest aspecte en aquesta nova legislatura?

Sense dubte, els clubs són la nostra raó de ser i a ells ens devem. Tot i que en aquests darrers 4 anys hem fent passos importants per estar al seu costat, hem d’anar encara més enllà i ser capaços d’estar més a prop seu. Han de saber i sentir que som una referència per a ells i que poden comptar amb nosaltres pel que necessitin. En aquest sentit, la gran aposta que fem és la creació d’una nova figura, la del Gestor de Clubs. Ja m’he pogut reunir amb part de l’equip professional de la Federació per explicar el projecte. Buscarem una atenció més personalitzada i propera. Per això a partir d’ara, seran diversos el professionals de la casa que es dedicaran a ser Gestor de Clubs. Cadascun d’ells, serà el responsable de gestionar una “cartera de clubs”. Han d’estar en contacte regular amb tots ells per poder recollir propostes o sol·licituds i donar-li solució.

També seguirem treballant amb el projecte de Clubs d’Excel·lència, dotant als clubs d’eines per a que puguin fer créixer els seus serveis.

Addicionalment, aquesta any destinarem 100.000€ com a concepte d’ajuda als clubs per les conseqüències generades per la COVID-19. Tenim l’objectiu de presentar les bases de l’ajuda les properes setmanes i que els clubs puguin sol·licitar-ho tan aviat sigui possible.

 

– Els darrers dels eixos del que ens ha parlat, és l’estratègic i institucional. Quins són els punts sobre els que gira aquest nou eix?

Doncs a banda de la part econòmica, que ja hem comentat anteriorment, aquest eix estratègic gira bàsicament, ens “deures i obligacions” que ens posem a nosaltres mateixos per a ser una entitat de referència en àmbits com els valors, el compromís social i la sostenibilitat. Per tant, més enllà de l’esport com a tal.

Per tant, seguirem evolucionant el Projecte de Valors, seguirem invertint en el projectes de la Fundació del Tennis Català i iniciarem nous programes, com els coeducatius o de sostenibitat. Hem de ser una entitat responsable amb l’entorn. Com vam anunciar durant la campanya, en els propers mesos eliminarem l’ús del plàstic en les nostres activitats. Bàsicament ens referim a l’alt consum d’ampolles d’aigua de plàstic que realitzem. També començarem campanyes de reciclatge de pilotes i cordatges, de la mà d’uns dels patrocinadors de la Federació.

 

– Per finalitzar, quin missatge voldria transmetre a la família del Tennis Català?

Doncs que no tinguin cap mena de dubte que tot l’equip directiu, afrontem el projecte amb la mateixa il·lusió que el primer dia. Han estat quatre anys molt complicats, ens els que hem construït els fonaments del present i futur de la Federació i del Tennis Català. Ara, podrem posar més èmfasi i més esforços en el que toca, el tennis, en com seguim millorant el servei als clubs afiliats i tot el col·lectiu de jugadors i jugadores. Com no ens cansem de dir, la Federació està i estarà sempre, al servei del conjunt del Tennis Català.

Share