La Federació / Eduard i Josep Manel Muntada

Eduard i Josep Manel Muntada van ser els precursors del tennis platja l’any 1976. A més, van ser els organitzadors del primer torneig que es va organitzar al món l’any 1978.