Notícies

Protocol de canvis club

NORMATIVA CANVIS DE CLUB PER A LA TEMPORADA 2019

El procediment a seguir per a la Sol·licitud de Canvi de Club per a la Temporada 2019 de jugadors i jugadores amb llicència federativa catalana és el següent:

  • El jugador/a interessat/da farà la petició  per escrit (veure carta model) i la lliurarà signada. En el cas de que els jugadors siguin menors d’edat, s’acompanyarà del nom i cognom i la signatura d’un dels tutors.
  • Aquest escrit estarà visat pel Club de destí, amb signatura i segell de l’entitat, que autoritzarà a la Federació  a activar la llicència a partir de gener de 2019.
  • L’escrit s’haurà d’escanejar i enviar a: katy.duran@fctennis.cat. (s’enviarà resposta de confirmació).
  • La data màxima de petició de canvi de club serà el 31 de desembre de 2018.
  • Els clubs receptors podran comptar amb aquests jugadors a partir del mes de gener.

Per a la competició per equips, Campionat de Catalunya per equips Júnior, degut a la proximitat de la prova, tancament 2 de gener 2019, la petició de canvi s’enviarà abans del dia 15 desembre i a l’assumpte del missatge posareu “canvi Camp. Catalunya Júnior”.

Documents adjunt

Relació canvis clubs:

  • Relació 2018

Si tens qualsevol aportació, proposta de millora o suggeriment, posa’t en contacte amb nosaltres

Share