Notícies

Protocol de canvis club

Els jugadors els quals la seva llicència federativa pertany a un club i volen canviar aquesta pertinença a un altre club, existeixen dues vies per sol·licitar el canvi de club:
– Petició de canvi a través de l’escrit del jugador/a
– Petició de canvi amb l’escrit del club de baixa

Seguidament expliquem detalladament cadascuna de les opcions per tramitar el canvi de club.

 

Petició de canvi a través de l’escrit del jugador/a:

Carta del jugador/a adreçada a la Federació sol·licitant el canvi per a la propera temporada. Aquest escrit, enviat per correu electrònic al Departament de llicències, haurà d’estar signat per un dels tutors en el cas de jugadors menors d’edat. Totes les peticions de “Canvis de Club” enviades directament pels federats durant el mes de novembre es comunicaran als Clubs a través d’un llistat de “Relació de Canvis de club 2017” publicat al Web.

El termini d’aquesta petició és de l’1 al 30 de novembre (de l’any anterior en el qual es vol fer el canvi)

Documents adjunts

 

Petició de canvi a través de l’escrit del club que causa baixa:

Un cop exhaurit el termini de novembre, i sempre abans del 31 de gener (de l’any en el qual es vol fer el canvi), caldrà presentar a la Federació un escrit per part del Club de baixa que certifica que el jugador/a no ha estat inscrit ni ha participat en cap prova per equips durant l’any en curs.

La renovació de les llicències d’aquests canvis federatius serà de manera automàtica per part de la Federació.

Documents adjunts

 

Relació canvis clubs:

 

Oficina Online

Tots els tràmits a través de l’Oficina Online

 

Si tens qualsevol aportació, proposta de millora o suggeriment, posa’t en contacte amb nosaltres

Share