La Federació / Organigrama Professional

Organigrama Professional

ÀREA ESPORTIVA

 

Director Esportiu

Oscar Mas

Coordinadors Tècnics Representacions Territorials

Tarragona: Fran Medina
Girona: David Canudas
Lleida: Ivan Ortiz

Programes Esportius

Miquel Moreno

David Canudas

Fran Medina

Ivan Ortiz

Jordi Morales

Gestió Competició

Imma Martín

Jordi Cuscó

Carles Jimenez

Jordi Morales

Responsable arbitral

Jordi Margó

Tennis Integració

Marina Bronchales

Jose Luís Montoya

Rosa Ruppman

Escoles FCT

Director Escola CIT Cornellà: Jordi Mercadé

Director Escola CMT Vall Hebron: Joaquin Ibañez

Àrea Presidencia i Servei Clubs

Pilar Cabrera

Àrea de Màrqueting i Comunicació

Dani Llurba

Comptabilitat i Administració

Silvia Hernández
Isabel Hidalgo

Serveis Jurídics i RRHH

Director de RRHH

Pere Torras

Àrea de Llicències

Katy Duran

Àrea de Formació i Regulació Professional
Director de l’àrea

Roberto Velilla

Administració Formació i Regulació Professional

Toni Fuentes

INSTAL·LACIONS ESPORTIVES

 

CMT Vall d’Hebron / CIT Cornellà

Direcció Instal·lacions

 

Josep Manel Ferreres