La Federació / Programa Activa Tennis

Programa Activa Tennis

La posada en marxa dels Programes de Tennis Base Supertennis, RDS de competició, i els Centres de Referència, va suposar la implantació en el territori de la nova filosofia esportiva de caràcter global, oberta a molts més col•lectius i jugadors del territori català. Amb aquests programes s’establien les bases de l’anomenada Piràmide del Tennis Català. El llançament del nou Programa Activa Tennis representa la culminació d’aquesta Piràmide del Tennis Català i s’estableix com el tercer gran programa esportiu de la FCT, pensat per aquells jugadors en edats juvenils ( de 9 a 15 anys) que no són els referents de les seves respectives categories.

6
jornades
de promoció
del tennis

6
sessions
preparació
física

240
participants

73
clubs
implicats

Calendari

progactivatennis-cal01
Jornada Dia Mes Lloc
1 15 Febrer Cornellà
2 15 Març Centre Municipal Tennis Vall d'Hebrón
3 2 Abril Cornellà
4 7 Juny Centre Municipal Tennis Vall d'Hebrón
5 1 Novembre Centre Municipal Tennis Vall d'Hebrón